Tuesday, November 20, 2007

Cara Mengambil dan Membuat Nota

"Spoon-fed learning" atau belajar cara suapan tidak sesuai lagi digunakan dalam sistem pembelajaran. Teknik ini menjadikan fikiran pelajar menjadi kaku. Mereka tidak boleh menghuraikan secara kritis sesuatu permasalahan yang dihadapi. Mereka diberikan nota dari para guru tanpa huraian yang mendalam. Mereka hanya mengharapkan nota yang statik yang diberikan untuk menjawab peperiksaan sedangkan kebanyakan soalan sekarang adalah berbentuk kritis. Ianya memerlukan kreativiti pelajar untuk menjawab. Sekiranya teknik ini diteruskan sampai bilakah mereka boleh menjadi pelajar yang cemerlang.
Cara mengambil nota pula tidak membantu pelajar menjadi kreatif. Kita sering mengambil nota dari atas ke bawah seperti menggunakan angka atau pun sempang. Pengambilan nota jenis ini tidak ada kesinabungan maklumat. Ianya tidak mengikut seperti apa yang dikehndaki oleh otak kita.
Peta Minda telah mengubah teknik ini. Ianya mengajar kita mengambil atau membuat nota seperti yang dikehendaki oleh otak kita. Proses otak kita berfikir bermula dari satu titik dan kemudian mengembang disekeliling. Peta Minda mengajar anda menggunakan teknik yang sama. Pelajar membuat nota bermula dari satu perkataan yang diletakkan di tengah kemudian membuat isi isi lain dengan cara menambahkan cabang seterusnya. Perkataan perkataan dan garisan tersebut kemudiannya disertakan dengan garisan bewarna dan gambar yang difahami bertujuan untuk memperkuatkan lagi ingatan.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home